بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   السقيفة و فدک  
    :نويسنده   ابوبکر احمد بن عبدالعزيز جوهري  
    :ناشر   مکتبة نينوي الحديثة  
    :تاريخ چاپ   1401ق  
    :تعداد صفحه   152  
    :زبان اصلي   عربي  
    :توضيحات   مقدمه و جمع و تحقيق: محمدهادي اميني.
چاپ دوم: مؤسسة الکتبي، بيروت، 1419، 1998. وزيري، 160 ص.
از آنجا که جوهري کتابي بنام «السقيفة و فدک» داشته (الذريعة: ج 12 ص 206 شماره ي 1364) و آن کتاب هم اکنون مفقود است، و ابن ابي الحديد (656 ق) نسخه اي از آن را داشته و در شرح نهج البلاغه مطالب بسياري از آن نقل کرده است، لذا محقق کتاب اقدام به جمع و تدوين روايات جوهري و استخراج از کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد نموده تا بدين وسيله اين کتاب احيا شده باشد. اين کتاب در چهار بخش تقديم شده است: 1. مقدمه اي در شرح حال جوهري و کتاب حاضر. 2. سقيفه. 3. فدک. 4. خطبه ي حضرت زهرا عليهاالسلام بنقل از کتاب مزبور.