بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   السحاب المطير  
    :نويسنده   سيد حسن عباس موسوي نيشابوري کنتوري  
    :زبان اصلي   عربي  
    :توضيحات   خطي
اين کتاب در شرح خطبه ي فدکيه مي باشد و به فارسي ترجمه شده است.