بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الزهراء القدوة  
    :نويسنده   سيد محمد حسين فضل الله  
    :ناشر   دار الملاک  
    :تاريخ چاپ   1421 ق  
    :تعداد صفحه   368  
    :زبان اصلي   عربي  
    :توضيحات   وزيري
در اين کتاب چهار فصل آمده است: فصل اول: الگو و نمونه بودن حضرت و چرا و چگونه الگو است؟ فصل دوم: زندگي و قسمتي از فضايل حضرت. فصل سوم: آياتي که درباره ي حضرت آمده. فصل چهارم: در خطب و مواعظ حضرت و حديث ثقلين و شرح بعضي از فرازهاي خطبه. در خاتمه ي کتاب در شخصيت حضرت سخن گفته شده است.