بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الزهراء خير نساء العالمين  
    :نويسنده   ناصر مکارم شيرازي  
    :ناشر   دارالهادي  
    :تاريخ چاپ   1414 ق  
    :تعداد صفحه   157  
    :زبان اصلي   عربي  
    :توضيحات  
چاپ دوم: الهادي، بيروت، 1418 ق، 1997 م. وزيري، 160 ص.
در اين کتاب پس از مقدمه در ولادت و محبت فاطمه عليهاالسلام نسبت به پدر و اميرالمؤمنين عليه السلام، ازدواج و مهريه و جهاز فاطمه عليهاالسلام، فضائل فاطمه عليهاالسلام، مقام علمي و زهد و ايثار و کرامات فاطمه عليهاالسلام، اساس فاطمه عليهاالسلام، بحث فدک، خطبه ي تاريخي، فرازهاي خطبه، خطبه ي دوم براي زنان مدينه، تحقيق اسناد بحث شده است. اين کتاب ترجمه ي کتاب «با شخصيت ترين بانوي جهان» است.