بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الزهراء  
    :نويسنده   شفيق بن محمد حسن جواهري  
    :زبان اصلي   عربي  
    :توضيحات   خطي
اين کتاب در مسابقات تأليف درباره ي حضرت زهرا عليهاالسلام در نجف برنده شده است.