بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الزهراء  
    :نويسنده   سيد محمدجمال هاشمي  
    :تعداد صفحه   134  
    :زبان اصلي   عربي  
    :توضيحات   جيبي
يک دوره ي مختصر از ازدواج حضرت خديجه و عکس العمل آن در زمان خود، و ولادت حضرت زهرا عليهاالسلام و بعد از آن جريان غصب فدک را مورد تحليل و بررسي قرار داده است. اين کتاب به عنوان شماره ي نهم از مجموعه ي «حديث الشهر» است.