بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الزهراء  
    :نويسنده   سيد آغا مهدي  
    :ناشر   جمعيت خدام عزا  
    :تاريخ چاپ   1393 ق  
    :تعداد صفحه   112  
    :زبان اصلي   اردو  
    :توضيحات   بر صغير کي اماميه مصنفين کي مطبوعه تصانيف اور تراجم: ص 291 شماره ي 1949.