بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الزهراء (ج 1 و 2)  
    :نويسنده   گروه نويسندگان  
    :ناشر   انتشارات ميقات، تهران  
    :تاريخ چاپ   1367 ش  
    :تعداد صفحه   588  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   ج 1: رقعي، 411 ص. ج 2: وزيري، 588 ص.
جلد اول: مجموعه ي 6 مقاله درباره ي حضرت زهرا عليهاالسلام از چند مؤلف به شرح زير است: 1. علامه حاج شيخ عباس قمي. 2. استاد جعفر سبحاني. 3. استاد حسين مظاهري. 4. علامه فيض کاشاني. 5. علامه امين عاملي. 6. علامه مقرم.
جلد دوم: در اين کتاب در دو مقاله از سيد عبدالرزاق کمونه حسيني و شيخ علي اکبر نهاوندي قسمتي از شرح حال و فضائل حضرت زهرا عليهاالسلام آمده است.