بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   رساله در تولد ام الائمة  
    :نويسنده   کتابخانه ي مسجد اعظم  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   نسخه ي خطي : مجموعه ي شماره ي 3787 خشتي.
فهرست نسخه هاي خطي مسجد اعظم قم: ص 640.
اين رساله درباره ي ميلاد حضرت زهرا عليهاالسلام است.