بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   النور الزاهر  
    :زبان اصلي   عربي  
    :توضيحات   (خطي)
داستان دوران حمل و ولادت و رشد و ازدواج حضرت زهرا عليهاالسلام را به صورت ادبي زيبا ترسيم کرده است و قرار است به صورت مصور براي نوجوانان انتشار يابد.