بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الخطبة الفدکية و شرحها  
    :زبان اصلي   عربي  
    :توضيحات   خطي
در اين کتاب خطبه ي فدکيه ي فاطمه عليهاالسلام با تحقيق کامل و شرح آمده، و متن خطبه در بالاي صفحه و شرح و تحقيق آن در ذيل آمده است.