بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   خطبة علي ابنة ابي جهل  
    :نويسنده   سيد علي حسيني ميلاني  
    :ناشر   مرکز الغدير للدراسات الإسلامية  
    :تاريخ چاپ   1419 ق،  
    :تعداد صفحه   83  
    :زبان اصلي   عربي  
    :توضيحات   رقعي
در اين کتاب ابتدا مرکز الغدير مطالبي درباره ي حضرت فاطمه عليهاالسلام آورده و بعد مقدمه مؤلف است. سپس مطالب زير را آورده است: 1- مصادر و اسانيد حديث و متن حديث که در 13 حديث از 8 نفر از متقدمين نقل کرده است. 2- از اسانيد و معاجم متاخرين: از مجمع الزوايد، المطالب العالية، کنزالعمال آورده است. 3- نظريه هائي در اسانيد حديث دارد. 4- تأملاتي در متن و مدلول حديث کرده. 5- نتيجه تأملات و نظرات. 6- مطالب در ختم کتاب.