بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   با شخصيت ترين بانوي جهان  
    :نويسنده   ناصر مکارم شيرازي  
    :ناشر   انجمن محبان الفاطمة عليهاالسلام  
    :تاريخ چاپ   1363 ش،  
    :تعداد صفحه   60  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   رقعي
اين کتاب زندگاني مختصر حضرت زهرا عليهاالسلام مي باشد و دفتر اول است. اين کتاب به فرانسوي و غيره ترجمه شده است.