بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اهل بيت در حديث کساء  
    :نويسنده   حسين استادولي  
    :ناشر   مرکز فرهنگي انتشاراتي شبر  
    :تاريخ چاپ   1377 ش  
    :تعداد صفحه   80  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   رقعي
کارنامه نشر 1377 ش: ص 110، شماره ي 1673.
در اين کتاب متن حديث کساء را با ترجمه در سه بخش آورده است: بخش اول: فضيلت حديث کساء در 7 عنوان. بخش دوم: حديث کساء در کتب اهل سنت در ده عنوان. بخش سوم: حديث کساء در کتب شيعه در سه عنوان.