بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   انوار الهداية في مبحث فدک و القرطاس و دفع بعض شبهات الناس  
    :نويسنده   محمدانور بن نورالدين محمد اکبرآبادي هندي  
    :تاريخ چاپ   1192 ق  
    :زبان اصلي   عربي  
    :توضيحات   خطي
الذريعة: ج 2 ص 447 شماره ي 1733. کشف الحجب: ص 70 شماره ي 329.
اين کتاب در رد شبهاتي است که درباره ي حضرت زهرا عليهاالسلام مطرح شده و در جواب ناصبيان پيرامون غصب فدک و سند آن است.