بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   انوار زهرا  
    :نويسنده   سيد حسن ابطحي  
    :ناشر   کانون بحث و انتقاد ديني  
    :تاريخ چاپ   1366 ش،  
    :تعداد صفحه   544  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   وزيري
چاپ ديگر: دفتر نشر معارف اسلامي، تهران، 1413 ق.
وزيري، 320 ص.
چاپ دوازدهم: نشر حاذق، 1376 ش.
در اين کتاب 146 سؤال درباره ي حضرت زهرا عليهاالسلام و فرزندان آنحضرت مطرح شده و به جواب آنها پرداخته است. در چاپ حاذق اصلاحات و اضافاتي انجام شده است.