بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   انوار الزهراء  
    :نويسنده   محمدرضا عباسي  
    :ناشر   انتشارات پيام نور  
    :تاريخ چاپ   1374 ش  
    :تعداد صفحه   96  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   جيبي
در اين کتاب چهل حديث از حضرت زهرا عليهاالسلام به انضمام صلوات و نماز استغاثه و حرز حضرت و فضيلت حديث کساء و دعاي نور و غيره آمده است.