بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   انوار حق مسئله ي فدک  
    :نويسنده   سيد محمد عارف نقوي  
    :ناشر   اسلاميه مشن  
    :تاريخ چاپ   1988 م  
    :تعداد صفحه   119  
    :زبان اصلي   اردو  
    :توضيحات   بر صغير کي اماميه مصنفين کي مطبوعه تصانيف اور تراجم: شماره 2508.
اين کتاب جواب و رديه بر کتاب «تحذير المسلمين عن کيد الکاذبين» درباره ي فدک است.