بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   انوار حديث کساء  
    :نويسنده   سيد اسد عالم نقوي  
    :ناشر   انتشارات طاوس بهشت  
    :تاريخ چاپ   1379 ش  
    :تعداد صفحه   54  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   وزيري
در اين کتاب حديث کساء را با اسناد معتبر شيعه و از منابع اهل سنت نقل کرده است. بعد از ذکر حديث کساء شرح و تحليل قصه ي کساء به صورت شيوا و عاطفي آمده و سپس چند حديث در محبت و ولايت آل محمد عليهم السلام ذکر کرده است.