بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   انتصار الشيعة في رد ابن تيمية  
    :نويسنده   حکيم احمد شاه  
    :ناشر   راولپندي، انجمن امامية اثناعشرية  
    :تعداد صفحه   35  
    :زبان اصلي   اردو  
    :توضيحات   مسئله ي فدک و روابط با خلفاء ثلاثه را بررسي کرده است.