بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   انارهاي آسماني  
    :نويسنده   مجيد ملا محمدي  
    :ناشر   نشر مطهر  
    :تاريخ چاپ   1379 ش  
    :تعداد صفحه   48  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   رقعي
در اين کتاب چند قصه از حضرت زهرا عليهاالسلام آمده که اول آنها قصه انارهاي آسماني است، و کتاب به نام آن اسم گذاري شده، و داستانها بدين قرار است. 1. انارهاي آسماني. 2. چادر ساده ي فاطمه عليهاالسلام. 3. مسابقه ي خوشنويسي. 4. يک تک لبخند. 5. پس از سه روز. 6. قصه ي عطر خوشبو. 7. هديه هاي بهشتي. عنوان ديگر کتاب «داستانهايي از زندگي حضرت فاطمه عليهاالسلام» است.