بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ام ابيها  
    :نويسنده   غزل تاج بخش  
    :تاريخ چاپ   1357 ش  
    :تعداد صفحه   25  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   رقعي
اين کتاب را مؤلف در مدينه کنار خانه ي حضرت زهرا عليهاالسلام به عنوان راز و نياز و درد دل با حضرت تدوين کرده است.