بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ام ابيها  
    :نويسنده   ابراهيم اميني  
    :تاريخ چاپ   1996 م  
    :زبان اصلي   ترکي استانبولي