بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ام ابيها  
    :نويسنده   رضا شيرازي  
    :ناشر   انتشارات پيام آزادي  
    :تاريخ چاپ   1370 ش  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   رقعي، 164 ص.
چاپ هشتم: 1374 ش.
چاپ نهم: 1375 ش.
رقعي، 168 ص.
اين کتاب زندگاني حضرت زهرا عليهاالسلام را در يک مقدمه و 19 فصل تشريح کرده است و جلد سوم از سري داستان هاي زندگي چهارده معصوم عليهم السلام است. عنوان ديگر اين کتاب «داستان زندگاني حضرت فاطمه زهرا عليهاالسلام» است.