بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ا کاندي چاو دس اپراريوس  
    :نويسنده   پاپ لئو هشتم  
    :تاريخ چاپ   انتشارا  
    :زبان اصلي   پرتغالي  
    :توضيحات   اين کتاب درباره ي شهر فاطمه در کشور پرتغال و تاريخ آن است. عنوان لاتين کتاب چنين است: A CONDICAO DOS OPERARIOS