بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اعلموا أني فاطمة (ج 1- 10)  
    :نويسنده   عبدالحميد مهاجر  
    :ناشر   دارالکتاب و العترة  
    :تاريخ چاپ   1413 ق  
    :زبان اصلي   عربي  
    :توضيحات   وزيري
اين کتاب مجموعه ي بزرگي درباره ي حضرت زهرا عليهاالسلام است که با قلم شيوا تدوين شده و گاهي درباره ي موضوعات ديگر نيز بعنوان خطابه سخن گفته است. عنوان ديگر اين کتاب «فاطمة الزهراء عليهاالسلام و الحضارة الإسلامية» است.
جلد اول اين کتاب مشتمل بر هفت فصل است:
1. مطالبي در شأن حضرت فاطمه عليهاالسلام. 2. محبت و محبان فاطمه عليهاالسلام. 3. ولادت و بعضي ابعاد زندگي و روحيات فاطمه عليهاالسلام. 4. حديث کساء و فضائل اميرالمؤمنين عليه السلام، فاطمه عليهاالسلام با علي عليه السلام. 5. تمدن اسلامي و تمدن غرب، فاطمه عليهاالسلام و فرهنگ اسلامي. 6. متمدن و غير متمدن، فاطمه عليهاالسلام و لوح مکتوب، محبت اهل بيت عليهم السلام، مصحف فاطمه عليهاالسلام، دعا و بندگي، اخلاص. 7. دعا و روزه ي فاطمه عليهاالسلام، مطالبي درباره ي مسائل روز.

جلد دوم اين کتاب مشتمل بر هفت فصل است:
1. مکارم اخلاق فاطمه عليهاالسلام، خياطي، بخشش سيدة النساء. 2. تفکر والا در مکتب زهرا عليهاالسلام، نظر فاطمه عليهاالسلام درباره ي زهد، اذيت فاطمه عليهاالسلام شرک به خداست. 3. مادر فاطمه عليهاالسلام، تولد فاطمه عليهاالسلام، منزلت فاطمه عليهاالسلام نزد پيامبر صلي الله عليه و آله، نور فاطمه عليهاالسلام. 4. نام هاي فاطمه عليهاالسلام، عقيده ي ما درباره فاطمه عليهاالسلام، تسبيح فاطمه عليهاالسلام، فاطمه عليهاالسلام و ليلة القدر. 5. فضائل فاطمه عليهاالسلام، تحمل رنج هاي دنيا، گريه ي فاطمه عليهاالسلام، مباهله، اصحاب کساء. 6. فرزندان فاطمه عليهاالسلام، توحيد و ايمان. 7. تسبيح فاطمه عليهاالسلام، نقش انگشتر فاطمه عليهاالسلام، نماز توسل به فاطمه عليهاالسلام.
جلد سوم اين کتاب هفت فصل است:
1. وصيت پيامبر صلي الله عليه و آله به فاطمه عليه السلام، خانه داري، سوزانيدن در خانه ي فاطمه عليه السلام. 2. مباهله، پيامبر صلي الله عليه و آله و فرزندان فاطمه عليهاالسلام، ولادت فرزندان زهرا عليهاالسلام، ازدواج فاطمه عليهاالسلام، حديث کساء، حضرت زينب عليهاالسلام، امام حسن و امام حسين عليهماالسلام، رباب همسر امام حسين عليه السلام. 3. اسلام و خاندان فاطمه عليه السلام، جمع بين دو همسر از فرزندان فاطمه عليهاالسلام، زنان در حضور فاطمه عليهاالسلام. 4. درباره ي شيطان، شرط اذن پدر و مادر در جهاد، حضرت موسي عليه السلام، نظر فاطمه عليهاالسلام درباره ي زن. 5. طلاق، ازدواج، تعدد زوجات، مردان سرپرست زنان هستند، زنان دنيا بهتر از حورالعين هستند، محبت زنان. 6. تعدد زوجات در ادوار گذشته و شرط تعدد، فضه ي خادمه، تزويج فاطمه عليهاالسلام، خطبه ي پيامبر و علي عليهماالسلام هنگام تزويج، خطبه ي راحيل ملک، صحيفه ي سجاديه. 7. فدک فاطمه عليهاالسلام، فدک در ادوار، گذشته خطبه ي فدکيه ي.
جلد چهارم اين کتاب بر هفت فصل تقسيم شده است:
1. تحليل خطبه ي فاطمه عليهاالسلام، وصيت حضرت، تسبيح فاطمه عليهاالسلام، فکر فاطمه عليهاالسلام. 2. مقايسه ي مريم با فاطمه عليهاالسلام، هديه ي پيامبر صلي الله عليه و آله به فاطمه عليهاالسلام، حجاب زهرا عليهاالسلام. 3. قوانين طبيعي و تشريعي، ولايت تکويني معصوم. 4. اخلاقيات و عقايد. 5. بحث در موضوعات مختلف. 6. همسايه داري فاطمه عليهاالسلام، تواضع، عبادت، مهمان داري، فضيلت فاطمه عليهاالسلام، همراه پيامبر صلي الله عليه و آله. 7. حسد ديگران به فاطمه عليهاالسلام.
جلد پنجم اين کتاب در هفت فصل تدوين شده است:
1. فاطمه عليهاالسلام و راسخين در علم، فاطمه عليهاالسلام و قرآن. 2. فاطمه زهرا عليهاالسلام و حق، عدالت و ظلم. 3. فاطمه عليهاالسلام در کتب معتبره، غضب و رضاي فاطمه عليهاالسلام، ناله هاي فاطمه عليهاالسلام، فاطمه عليهاالسلام در محشر، ذريه ي فاطمه عليهاالسلام، زفاف فاطمه عليهاالسلام. 4. فاطمه عليهاالسلام و آزادي انسان، فاطمه عليهاالسلام محور شعائر، فکر فاطمه عليهاالسلام. 5. سخن فاطمه عليهاالسلام در امامت، عقول بشر و فاطمه عليهاالسلام. 6. سخن فاطمه عليهاالسلام در ثواب و عقاب. 7. فاطمه عليهاالسلام از نظر اعتقادي و اجتماعي.
جلد ششم اين کتاب در هفت فصل تدوين شده است:
1. فاطمه عليهاالسلام و تمدن قلم، فاطمه عليهاالسلام اول خطيب زن در اسلام، فاطمه عليهاالسلام و نشر علم، شباهت به پيامبر صلي الله عليه و آله. 2. يهود، فاطمه در قرآن، موضوعات مختلف. 3. ميزان فکري نزد فاطمه عليه السلام، تلازم بين قرآن و عترت، فلسفه و قرآن. 4. فاطمه و نفس بزرگ، صدق فاطمه. 5. وظيفه ي اميرالمؤمنين عليه السلام بعد از پيامبر صلي الله عليه و آله، فاطمه عليهاالسلام صداي عدالت. 6. روايت شيخ مفيد در شهادت زهرا عليهاالسلام، سيدة النساء منحصر به فاطمه عليهاالسلام است. 7. فاطمه عليهاالسلام و خواب ديدن، عبادت اميرالمؤمنين عليه السلام.
جلد هفتم اين کتاب داراي شش فصل است:
1. موضوعات مختلف، کرامات فاطمه عليهاالسلام، ازدواج فاطمه عليهاالسلام. 2. وصيت پيامبر صلي الله عليه و آله به زهرا عليهاالسلام، خطبه ي شقشقيه. 3. شيعه در تمدن اسلامي، آثار شيعه در علوم طبيعي و رياضي و شيمي و نجوم و طب و علوم ديگر، حديث تسبيح، فدک، خانه داري. 4. طهارت ظاهري فاطمه عليهاالسلام، حديث کساء، مهدي عليه السلام از اولاد فاطمه عليهاالسلام. 5. امام زمان عليه السلام، ولادت مهدي عليه السلام، خروج مهدي عليه السلام، انتظار و ملاقات. 6. عريضه به پيشگاه فاطمه و معصومين عليهم السلام.
جلد هشتم اين کتاب به شش فصل تقسيم شده است:
1. خطبه و خطيب. 2. مصحف فاطمه عليهاالسلام. 3. سوره ي کوثر، خطبه ي زينب عليهاالسلام، ولادت زينب عليهاالسلام. 3. سوره ي کوثر، خطبه ي حضرت زينب عليهاالسلام، ولادت حضرت زينب عليهاالسلام. 4. فاطمه و علي عليهماالسلام، عصمت فاطمه عليهاالسلام، غضب فاطمه عليهاالسلام. 5. فاطمه زهرا عليهاالسلام در کتاب

الغدير، حب فاطمه عليهاالسلام، معرفت فاطمه عليه السلام، حزن فاطمه عليهاالسلام، روز ولادت و شهادت حضرت، غضب فاطمه عليهاالسلام نسبت به ابي بکر، ابوطالب عليه السلام. 6. احترام فاطمه عليهاالسلام به شهداي احد و حمزه، همراه پيامبر صلي الله عليه و آله، دوستان فاطمه عليهاالسلام، گريه ي فاطمه عليهاالسلام، وصيت، شهادت فاطمه عليهاالسلام، زدن فاطمه عليهاالسلام و سوزانيدن در خانه.
جلد نهم اين کتاب شش فصل دارد:
1. سوزانيدن درب خانه، شهادت، صلوات بر فاطمه عليهاالسلام، احاديث شهادت فاطمه عليهاالسلام، پهلوي شکسته، بيت الأحزان، شکايت فاطمه عليهاالسلام به پيامبر صلي الله عليه و آله، شفاعت فاطمه عليهاالسلام از شيعيان. 2. امام حسن و امام حسين عليهماالسلام با مادر، بقيع، فدک در اقوال علماء، فاطمه عليهاالسلام و پيامبر صلي الله عليه و آله. 3. اهميت تربيت کودک. 4. زن در جاهليت قديم و جاهليت جديد. 5. منزلت فاطمه عليهاالسلام در مدارک معتبر، اسم فاطمه عليهاالسلام، فضائل فاطمه عليهاالسلام از لسان معصومين عليهم السلام، دعاهاي فاطمه عليهاالسلام. 6. موضوعات مختلف.
جلد دهم اين کتاب داراي اين عناوين است:
1. تدوين حديث و دعوتهاي انحرافي. 2. علي عليه السلام نداي حق و عدالت و آزادگي، زهرا عليهاالسلام نمونه ي والا. 3. ساختار اجتماعي در سايه ي اسلام. 4. آزادي و گرفتاري. 5. اسلام دين فطرت. 6. توحيد، راه و روش. 7. خلقت انسان. 8. اسلام و عدالت 9. اخلاق، مسئوليت و التزام است. 10. صبر و صابرين. 11. آزمايش در ايمان و ولايت. 12. اهل بيت عليهم السلام نمايش گر راستين توحيد. 13. روش خدائي راه رستگاري دنيا و آخرت. 14. نفس پاک و نفس خبيث. 15. قصه ي يوسف و آزمايش پيامبري و ايمان. 16. صراط مستقيم. 17. مؤمن از مرگ نمي ترسد. 18. بزرگداشت شعائر الله ايمان و عمل است. 19. دين ايمان و عمل است. 20. نماز عمود دين است. 21. ماه رمضان ماه فرقان و پيروزي است. 22. خداوند نورش را به کمال و تمام مي رساند. 23. موعظه و درس گرفتن از پيامبر و علي عليهماالسلام. 24. وجود امام واجب و لازم است. 25. جايگاه امام سجاد عليه السلام در قلوب مسلمان ها. 26. پيامبر اکرم محمد بن عبدالله صلي الله عليه و آله. 27. شهادت پيامبر صلي الله عليه و آله. 28. اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب عليه السلام وارث انبياء. 29. کتابهايي که درباره ي فاطمه زهرا عليهاالسلام تأليف شده است.