بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اظهار في تحقيق ميراث السيد المختار  
    :نويسنده   سيد عبدالباسط محمد عالم عريضي  
    :ناشر   مفيد عام ستيم پريس  
    :تاريخ چاپ   1321 ق  
    :تعداد صفحه   38  
    :زبان اصلي   اردو  
    :توضيحات   بر صغير کي اماميه مصنفين کي مطبوعه تصانيف اور تراجم: شماره 2507. فهرست آثار شيعه در شبه قاره: بخش 1 ص 82. در اين کتاب با استناد به قرآن ثابت کرده که اولاد انبيا ارث مي برند و قول ابي بکر در مسئله ي فدک را باطل کرده است.