بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اسوه ي اخلاق  
    :نويسنده   سيد محمد حسيني شاهرودي  
    :ناشر   سازمان تحقيقات خودکفائي بسيج  
    :تاريخ چاپ   1376 ش  
    :تعداد صفحه   60  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   رقعي
اين کتاب از سري کتابهايي تحت عنوان «الگوي هاي رفتاري حضرت زهرا عليهاالسلام» است. در اين کتاب پس از مقدمه مطالب زير با توجه به زندگاني حضرت زهرا عليهاالسلام آمده است: عفت و پاکدامني، حيا و حجاب، ساده زيستي، ساده ترين ازدواج، خانه ي گلي، انتخاب برتر و ايثار و اخلاص.