بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اسطورة تزوج علي بنت ابي جهل  
    :نويسنده   ابراهيم انصاري زنجاني خوئيني  
    :زبان اصلي   عربي  
    :توضيحات   در اين کتاب مسئله ي جعلي بودن حديث ازدواج اميرالمؤمنين عليه السلام با دختر ابوجهل از نظر سند و متن مورد بحث علمي قرار گرفته و ثابت شده که راويان روايت از دشمنان اهل بيت عليهم السلام اند که حتي عامه هم آنها را قبول ندارند و کذاب و مفتري مي دانند، و متن حديث را نيز با چند دليل رد و اين حديث را به کلي ساقط کرده و اختلاف و تناقضي که در حديث آمده بيان کرده است. همچنين در اين حديث اهانت به پيامبر صلي الله عليه و آله و اميرالمؤمنين عليه السلام و ايذاء فاطمه زهرا عليهاالسلام دليل بر عدم صحت حديث دانسته شده است. اين کتاب در مجله الهادي: شماره 22، سال پنجم شماره ي دوم: ص 24 چاپ شده است.