بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اسرار و آثار تسبيح حضرت زهرا  
    :نويسنده   عليرضا رجالي تهراني  
    :ناشر   انتشارات نبوغ  
    :تاريخ چاپ   1374 ش  
    :تعداد صفحه   64  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات  
چاپ سوم: 1375 ش، 1417 ق.
رقعي
اين کتاب طي يک مقدمه در اهميت کلي تسبيح حضرت، و شش فصل در فضيلت و ثواب، داستان و اسرار، طرز انجام تسبيح، خواص ظاهري و معنوي تسبيح حضرت، الفاظ ذکر آن، دستور موارد و کيفيت آن را آورده است.