بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اسرار فضايل فاطمه  
    :نويسنده   محمد حسين يوسفي  
    :ناشر   نشر مولود کعبه  
    :تاريخ چاپ   1380 ش،  
    :تعداد صفحه   500  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   در اين کتاب ابتدا مختصري درباره ي اهل بيت عليهم السلام و چهل حديث درباره ي حضرت ترجمه و شرح شده. مجموع مباحث کتاب به 12 بخش تقسيم شده و با عناوين زير تدوين گرديده است: بخش 1: نامها و القاب حضرت و اسرار و علل تسميه به آن اسماء. بخش 2: مقامات و کمالات فاطمه عليهاالسلام که محتويات عمده ي کتاب است. بخش 3: ازدواج و همتايي و کفويت حضرت با اميرالمؤمنين عليه السلام. بخش 4: خدمتگذاري
ملائکه براي حضرت. بخش 5: عبادت و دعاي حضرت. بخش 6: اخلاق و رفتار حضرت از حجاب و حيا و فضايل اخلاقي ديگر. بخش 7: توجه و توسل داشتن به حضرت. بخش 8: آثار محبت حضرت زهرا عليهاالسلام. بخش 9: شفاعت کبراي فاطمه عليهاالسلام در روز قيامت. بخش 10: فدک و داستان پر محتواي آن. بخش 11: دشمنان حضرت زهرا عليهاالسلام و جزاي اعمال آنان. بخش 12: مصائب و رنج و غمهاي حضرت.
عنوان ديگر کتاب: «زلالي از چشمه هاي جوشان مقامات فاطمه زهرا عليهاالسلام» است.