بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اس ترس پستورينس  
    :نويسنده   ژياني کاراتل  
    :زبان اصلي   پرتغالي  
    :توضيحات   اين کتاب درباره ي سه کودکي است که در شهر فاطمه در «اس ترس» پرتغال واقعه برايشان اتفاق افتاده است. عنوان لاتين کتاب به معناي «قديسان منطقه ي اس ترس» چنين است: OS TRES PASTORINHOS