بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اسالي سيتي يود سوشيال دايگريا  
    :ناشر   انتشارات ادي کيوس پاولستاس  
    :زبان اصلي   پرتغالي  
    :توضيحات   اين کتاب درباره ي شهر فاطمه در کشور پرتغال است. عنوان لاتين آن چنين است: ASOLICITUDE SOCIAL DA ICREJA