بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   از فاطمه تا فاطمه  
    :نويسنده   شادي شاکري ديلمي  
    :ناشر   انشارات شرفي  
    :تاريخ چاپ   1378 ش  
    :تعداد صفحه   32  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   کارنامه ي نشر: سال 1378