بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ازالة الشک عن مسئلة فدک  
    :نويسنده   محمد عبدالستار تونسوي  
    :ناشر   مکتبه رشيديه، امير شريعت  
    :تعداد صفحه   64  
    :زبان اصلي   اردو  
    :توضيحات   در اين کتاب پس از مقدمه و تشريح فدک عناوين زير آمده است: واقعه ي فدک، مسئله ي فدک، ميراث انبيا، سؤال فاطمه عليهاالسلام از ابوبکر، سؤال حضرت درباره ي آيه ي صريح ارث، دليل وراثت از شيعه، تحقيق روايت، رضايت فاطمه عليهاالسلام، تجهيز جنازه ي فاطمه عليهاالسلام.