بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الاربعين في فضائل الزهراء  
    :نويسنده   ابوصالح مؤذن احمد بن عبدالملک نيشابوري  
    :ناشر   معالم العلماء  
    :تاريخ چاپ   388- 47  
    :تعداد صفحه   25  
    :زبان اصلي   عربي  
    :توضيحات   مؤلف اين کتاب شيعه نبوده و اين کتاب را به عنوان چهل حديث در فضائل حضرت زهرا عليهاالسلام تأليف کرده است. کتاب در اختيار محقق اربلي و سيد بن طاووس و ابن شهرآشوب بوده است، و اخيرا نسخه اي از آن به دست آمده و در بيروت تحقيق و به چاپ رسيده است.