بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء  
    :توضيحات  
(عربي، چاپي)
محمدعلي انصاري قراچه داغي تبريزي (1310 ق).
تبريز، 1297 ق.

خشتي، 470 ص.
تحقيق: سيد هاشم ميلاني.
چاپ دوم: نشر الهادي، 1418 ق.
وزيري، 912 ص.
در اين کتاب پس از حياة مؤلف و روش تحقيق کتاب عناوين زير آمده است: 1- فضائل خديجه و فاطمه عليهاالسلام. 2- پيامبر صلي الله عليه و آله و خاندانش. 3- فرق بين اولاد فاطمه عليهاالسلام و ديگران. 4- فرزندان دختر فرزند هستند. 5- ابن ابي الحديد و حسنين عليهماالسلام. 6- فضائل حضرت. 7- مقامات معصومين عليهم السلام. 8- علي عليه السلام نفس رسول الله صلي الله عليه و آله. 9- طهارة خون معصوم. 10- نامهاي فاطمه عليهاالسلام. 11- ام أبيها. 12- وجه تکنيه ي حسين عليه السلام به ابي عبدالله. 13- وجه تسميه حضرت به اسماء و القاب و کنيه ها. 14- درباره ي فواطم. 15- فضائل ائمه. 16- فضائل خديجه. 17- تاريخ ولادت و مدت عمر زهرا عليهاالسلام. 18- خصائص و معجزات فاطمه عليهاالسلام. 19- عقد نور به نور. 20- خواستگاري و تزويج فاطمه عليهاالسلام در آسمان و زمين. 21- هدايا آوردن اصحاب. 22- اولاد فاطمه عليهاالسلام. 23- نقش خاتم و ادعيه ي حضرت. 24- غصب فدک. 25- احتجاج فاطمه عليهاالسلام. 26- مصادر خطبه. 27- شرح خطبه. 28- معني اجماع. 29- نامه ي تبع يمني به پيامبر صلي الله عليه و آله. 30- اخبار درباره ي فدک و دفع اشکال. 31- شهادت حضرت. 32- فاطمه عليهاالسلام در محشر.