بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ادعيه و اذکار حضرت فاطمه  
    :نويسنده   محمد روحاني علي آبادي  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   خطي
اين مجموعه شامل 87 دعا، استعاذه، تسبيح مربوط به حضرت است که از 103 منبع شيعي و غير شيعي فراهم شده است. اعراب گذاري و ترجمه ي و توضيحات لازم در ذيل هر يک آمده است.