بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ادعيه ي فاطميه  
    :نويسنده   محمد دشتي  
    :ناشر   مؤسسه ي تحقيقاتي اميرالمؤمنين عليه  
    :تاريخ چاپ   1377 ش  
    :تعداد صفحه   123  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   جيبي
در اين کتاب پس از فهرست و مقدمه چهار فصل آمده است: فصل اول: دعا در صبح گاهان و دعاي هنگام خواب. فصل دوم: دعاهاي ايام هفته از شنبه تا جمعه.
فصل سوم: دعاهاي پس از نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء و تسبيح بعد از نماز و دعا و تسبيحات. فصل چهارم: دعاهاي عمومي، مانند دعاي امام زمان عليه السلام، دعاي همه وقت، دعا در گرفتاري ها، دعاي معروف حضرت، دعا در حوائج، دعا هنگام شهادت براي امت و براي ارزش ها. نام ديگر کتاب «دعاهاي روزانه ي حضرت فاطمه عليهاالسلام» است.