بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الکوثر أنين الزهراء  
    :توضيحات  
(عربي، چاپي)
هيئت تحريريه.
هيئت کربلائي هاي مقيم قم، 1414 ق.
در اين شماره به مناسبت شهادت حضرت عناوين: الکوثر، فاطمة عليهاالسلام، خطبتها، اشعارها، رثاؤها، زيارتها آمده است.