بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   احوالات خدام حضرت فاطمه  
    :ناشر   کتابخانه ي آيةالله گلپايگاني  
    :زبان اصلي   عربي  
    :توضيحات   نسخه ي خطي : شماره ي 84- 29- 5634.
اين کتاب درباره ي خادمين حضرت زهرا عليهاالسلام: فضه و اسماء و ام ايمن و امثال آنان است.