بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   فاطيما د گريشس  
    :نويسنده   ابومحمد اردني (ادآ. مهوش)  
    :ناشر   انتشارات انصاريان  
    :تاريخ چاپ   1410 ق  
    :تعداد صفحه   225  
    :تعداد چاپ   2  
    :زبان اصلي   انگليسي  
    :توضيحات   چاپ دوم: وزيري 296 ص، 1371 ش، 1992 م.
اين کتاب از نوشته هاي سيد محمدباقر صدر، سيد محمدکاظم قزويني، سيد فاضل ميلاني و ابراهيم اميني گردآوري شده است. نام انگليسي کتاب به معناي «فاطمه ي صاحب فضائل» چنين است: FATIMA THE GRACIOUS