بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   الفاطميات (ج 1- 5)  
    :نويسنده   علي حيدر مؤيد  
    :زبان اصلي   عربي  
    :توضيحات   خطي
در اين کتاب 600 قصيده ي عربي درباره ي حضرت زهرا عليهاالسلام به ترتيب حروف ابجد طي 24 سال تهيه شده و در 5 جلد تدوين شده است.