بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ابوبکر و عمر چرا از فاطمه عيادت نمودند؟  
    :ناشر   مسجد المصطفي  
    :تعداد صفحه   16  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   جيبي
در اين کتاب مسئله ي آمدن ابوبکر و عمر براي عيادت حضرت زهرا عليهاالسلام و مقاصد آنان از اين عمل و نيز عکس العمل آنحضرت در مقابل آنان بيان شده است.