بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ابعاد سياسي زندگاني حضرت زهرا  
    :نويسنده   زهرا معتمدي اميري  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   (خطي)
در اين کتاب دو بخش با مطالب زير آمده است: بخش اول: دفاع از ولايت، داستان غدير، تلاش پيامبر صلي الله عليه و آله براي پيشگيري از بروز فتنه ها، سفارش درباره ي اهل بيت عليهم السلام، سپاه اسامه، تقاضاي دوات و قلم، سقيفه آغاز انحراف، مقاومت فاطمه عليهاالسلام در بيعت گرفتن از علي عليه السلام، رمز سکوت علي عليه السلام و فرياد فاطمه عليهاالسلام مبارزه درباره ي پس گرفتن فدک، تاريخچه فدک، ماجراي واگذاري فدک به حضرت زهرا عليهاالسلام، استدلال فاطمه عليهاالسلام درباره ي فدک، استدلال به قاعده ي يد مسلم و حق ذوي القربي و آيه ي ارث، اهداف سياسي خلفا در غصب فدک، تقويت بنيه ي اقتصادي دارالخلافة، در حصر اقتصادي قرار دادن اهل بيت عليهم السلام، تضعيف وجهه ي اجتماعي و معنوي اهل بيت عليهم السلام، غصب فدک، انگيزه ي اهل بيت عليهم السلام در اصرار براي بازپس گيري فدک، سرنوشت فدک پس از زهرا عليهاالسلام. بخش دوم: چهره ي درخشان و شخصيت ممتاز علي عليه السلام، امامت علي عليه السلام، نارضايتي از مسلمانان عصر خود، غم و اندوه و گريه ي مداوم، سرزنش مهاجرين و انصار، شکوه از غصب خلافت، افشاي ريشه هاي انحراف و نيات شوم غاصبان خلافت، ابراز بيزاري از خلفا، وصيت به تدفين مخفيانه به خاطر رسانيدن پيام نارضايتي به نسلهاي آينده، سخن آخر.