بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   ابطال غوايت رد مشعل هدايت  
    :نويسنده   سيد غلام شبر شاه  
    :ناشر   ثنائي پريس ، سرگودها  
    :موضوع   40  
    :تعداد صفحه   40  
    :زبان اصلي   اردو  
    :توضيحات   بر صغير کي اماميه مصنفين کي مطبوعه تصانيف اور تراجم: شماره 1939 م.
اين کتاب در رد کتاب «مشعل هدايت» از ابوخالد محمد خان اعوان درباره ي اين است که پيامبر صلي الله عليه و آله چهار دختر نداشته و فقط فاطمه عليهاالسلام را داشته است.