بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آيات نازله درباره ي حضرت زهرا  
    :نويسنده   محمد روحاني علي آبادي  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   (خطي)
اين کتاب در تفسير و تأويل آن دسته از آيات قرآن است که توسط پيامبر صلي الله عليه و آله به حضرت زهرا عليهاالسلام تأويل شده است.