بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آيات محکمات بجواب آيات بينات  
    :نويسنده   امير حسن لاهوري  
    :ناشر   مکتبه ي تعمير ادب  
    :تاريخ چاپ   1344 ق  
    :تعداد صفحه   475  
    :زبان اصلي   اردو  
    :توضيحات   چاپ دوم: 1982 م.
فهرستواره ي ايرادات و شبهات عليه شيعيان در هند و پاکستان: ص 58.
اين کتاب را امير حسن لاهوري شيعه در جواب برادرش محمد مهدي علي خان سني در کتاب «آيات بينات» نوشته است.