بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آيات بينات  
    :نويسنده   محمد مهدي علي خان  
    :ناشر   دارالإشاعة  
    :تاريخ چاپ   1987 م  
    :تعداد صفحه   365  
    :زبان اصلي   اردو  
    :توضيحات   فهرستواره ي ايرادات و شبهات عليه شيعيان در هند و پاکستان: ص 58. در اين کتاب ضمن بررسي مسئله ي فدک، درباره ي دلائل شيعه بر مالکيت حضرت فاطمه عليهاالسلام بر فدک صحبت کرده است. تا کنون چندين نقد و رديه بر اين کتاب نوشته شده که اسامي بعضي از آنان چنين است: 1- آيات محکمات بجواب آيات بينات. 2- آية اخري. 3- رد الأبالسة. 4- رمي الجمرات ج 1 (عباد حسين). 5- رمي الجمرات ج 2 و 3 (محمد تقي لکهنوئي). 6- کشف الظلمات عن الآيات.