بازگشت

مشخصات کتاب
    :نام کتاب   آواي کوثر  
    :نويسنده   محمد نعيمائي  
    :ناشر   سازمان تبليغات اسلامي  
    :تاريخ چاپ   1376 ش  
    :تعداد صفحه   84  
    :زبان اصلي   فارسي  
    :توضيحات   جيبي
در اين کتاب ابتدا مقدمات خطبه و غصب فدک و رفتن حضرت به مسجد تشريح شده، و بعد خطبه با ترجمه ي آن و سپس منابع خطبه آمده است. عنوان ديگر اين کتاب «خطبه ي حضرت صديقه طاهره فاطمه زهرا عليهاالسلام» است.